Grindų izoliacija grindinio šildymo atveju turi būti įrengiama pagal sekančius normatyvinius dokumentus:

  • standartas EN 1264-4 (2001 m.) „Grindų šildymas - Sistemos ir komponentai - 4d: įrengimas“, kuriame yra nustatyti reikalavimai minimaliam šiluminės izoliacijos kiekiui;

  • galiojančius vietinius šiluminę izoliaciją ir šildymo įrengimą liečiančius standartus kaip naujiems, taip ir jau esantiems pastatams;

  • naudotinos tiktai standartus atitinkančios ir/arba oficialiai sertifikuotos medžiagos. Šiluminė izoliacija turi atitikti standartų EN 13162 ir EN 13171 keliamus reikalavimus.


Rekomenduojama šiluminės izoliacijos varžos R? [m2xK/W] nuo apačioje esančios aplinkos temperatūros ?e,d [?C] :

Virš šildomų patalpų

Virš grunto

Θe,d > 0˚C

0˚C > Θe,d > -5˚C

-5˚C > Θe,d > -15˚C

0,75

1,25

1,25

1,50

2,00

 

Smulkesnę informaciją žiūrėti atskirų grindų konstrukcijų mazguose.

Papildomų šilumos nuostolių į gruntą nustatymas

Grindų šildymo atveju papildomi nuostoliai į gruntą bus nežymūs, jei šiluminės izoliacijos storis bus didesnis už 8 cm (esant izoliacijos šiluminiam laidumui ?= 0,04 [W/mxK] – žiūrėti lentelę žemiau). Tada tai sudarys mažiau 2% nuo bendrų šiluminės energijos nuostolių.

Šiluminės izoliacijos parinkimas

Planuojant šiluminės izoliacijos kiekį svarbu išpildyti minimalius šiluminės varžos R? reikalavimus, kurie priklauso nuo medžiagos šilumos laidumo koeficiento ir jos storio.

 

Izoliacijos storis [mm]

Šiluminė varža,

R?[m2xKW]

?, W(mxK)

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

10

0,400

0,333

0,285

0,250

0,222

15

0,600

0,500

0,428

0,375

0,333

20

0,800

0,666

0,571

0,500

0,444

25

1,000

0,833

0,714

0,625

0,555

30

1,200

1,000

0,857

0,750

0,666

35

1,400

1,116

1,000

0,875

0,777

40

1,600

1,333

1,142

1,000

0,888

45

1,800

1,500

1,285

1,125

1,000

50

2,000

1,666

1,428

1,250

1,111

55

2,200

1,833

1,571

1,375

1,222

60

2,400

2,000

1,714

1,500

1,333

65

2,600

2,166

1,857

1,625

1,444

70

2,800

2,333

2,000

1,750

1,555

75

3,000

2,500

2,142

1,875

1,666

80

3,200

2,666

2,285

2,000

1,777

85

3,400

2,833

1,428

2,125

1,888

90

3,600

3,000

2,571

2,250

2,000

95

3,800

3,166

2,714

2,375

2,111

100

4,000

3,333

2,857

2,500

2,222