Garantiniai įsipareigojimai

  • Visoms inžinerinėms sistemos UAB "Evelsa" suteikia LR įstatymais numatytus garantinių įsipareigojimų terminus. Kurie būna išvardinti Statybų darbų rangos sutartyje.

    Jūsų patikmas partneris UAB "Evelsa" !